Vývoj a výroba elektronických zařízení, automobilová diagnostika.

HVC95 V2 - vysokonapěťové snímací kleště

HVC95 V2 jsou vylepšené vysokonapěťové snímací kleště pro měření na sekundární straně zapalování zážehových motorů. Kleště snímají magnetické i elektrické pole okolo VN zapalovacího kabelu. Pomocí kleští lze měřit průběh napětí na sekundární straně zapalování, synchronizovat osciloskop s jiskrou zapalování nebo snímat otáčky pro otáčkoměr. Výhodou kleští je velký otvor pro obejmutí až 15mm silného kabelu.

Kapacitní i induktivní kleště v jednom...

Technické údaje

  • induktivní i kapacitní snímání (tři stupně citlivosti)
  • maximální průměr snímaného kabelu 15mm
  • připojení pomocí BNC konektoru(verze A) nebo banánků(verze B)
  • přívodní kabel 1,5m(na přání libovolná délka)
  • ochrana proti průrazu VN kabelu
  • pracovní teplota 0÷80°C
  • rozměry 160x75x40mm

Snímací kleště HVC95
Snímací kleště HVC95

Přepínačem na vrchu kleští se volí kapacitní snímání(CAPACITIVE), induktivní snímání(INDUCTIVE) nebo vypnutí snímání(OFF).

Připojení

Pro kapacitní snímání se kleště nacvaknou na vysokonapěťový zapalovací kabel co nejblíže k zapalovací svíčce(při snímání jednotlivých válců) nebo na kabel mezi indukční cívkou a rozdělovačem. Polarita není rozhodující. Pro induktivní snímání se kleště nacvaknou do kteréhokoli místa, ale je třeba kleště otočit tak, aby snímaný impuls byl co největší. Kleště se připojují k osciloskopu nebo otáčkoměru pomocí BNC konektoru(verze A) nebo banánků(verze B).

Příklad použití

Snímací kleště HVC95 jsou vhodné jako snímač otáček(induktivní snímání), snímání průběhu vysokého napětí(kapacitní snímání) nebo snímání okamžiku zážehu(osciloskopicky, stroboskopem,...).

Video


Měření s vysokonapěťovými klštěmi HVC95 V2 a MT Pro 4 na COP zapalování

Naměřené průběhy

Na naměřených průbězích kapacitním snímáním je jasně vidět fáze sycení indukční cívky, napěťová špička po rozepnutí spínače, přeskok a hoření jiskry a následné zhášení jiskry. Induktivním snímáním se naopak díky strmé náběžné hrabě a dostatečně vysokému napěťovému pulsu dá použít tento režim pro měření otáček otáčkoměrem, měření předstihu stroboskopem nebo tímto signálem snchronizovat osciloskop synchronizovat osciloskop.

Kapacitní snímání
Kapacitní snímání

Induktivní snímání
Induktivní snímání

Varianty snímacích kleští

  • HVC95-Ax: přívodní kabel opatřený BNC-M konektorem
  • HVC95-Bx: přívodní kabel opatřený banánky
  • HVC95-Cx: přívodní kabel opatřený banánkovými zdířkami
x...na přání je možné dodat barvně označený přívod(R-červená, Y-žlutá, G-zelená, B-modrá, W-bílá, bez označení-černá/červená)

vysokonapěťové snímací kleště HVC95-AR
HVC95-AR

16.8.2011 Jiří Blecha (aktualizováno 18.9.2022)

Ceny viz E-shop - HVC95.

Související články

Dokumenty ke stažení

HVC95 v2 - návod k použití (PDF 400kB)