Vývoj a výroba elektronických zařízení, automobilová diagnostika.

UIT02 - universální impulsní tester s doplňkovou funkcí

Univerzální impulsní tester přizpůsobený pro zkoušení naftových solenoidových vstřikovačů. Tester budí vstřikovače pouze napětím 12V (24V při napájení 24V). Provedení buď jako modul pro zabudování do celku (stolice na zkoušení vstřikovačů apod.) nebo jako stolní přístroj v robustním hliníkovém obalu.


Provedení modul se skládá z desky plošného spoje o rozměrech 100x90mm a na kraji desky kolmo přední panel o rozměrech 105x44mm. Na předním panelu jsou umístěny ovládací prvky (potenciometry a tlačítko) a indikační LED. Přívod napájení a výstupy formou šroubovacích svorek na DPS (desce plošného spoje). Zapínání testeru přivedením napájení (vypínač mimo samotný modul).
Stolní provedení je v kvalitním hliníkovém obalu o rozměrech 106x56x150mm s vypínačem, napájecí a připojovacími svorkami umístěnými na zadním panelu.

UIT02 - modul určený pro zabudování do stolice na zkoušení akčních členů

Technické údaje UIT02

Rozsahy otáček a délky pulsu lze na přání upravit.
 • napájení z externího zdroje 11-28V
 • rozsah pracovních teplot +10 ÷ +40°C
 • • výstup: buzení elektromagnetických vstřiků o jmenovité hodnotě napětí 12V(24V) a proud max. 15A, maximální napěťové zatížení výstupu 60V(napěťová špička)
 • bez proudového omezení výstupů
 • generování impulsů o definované délce 0,1-9ms a frekvenci 0,8-42Hz (cca 100-5000RPM) Novinka: na objednávku lze z volit jakýkoli rozsah otáček (frekcence) a doby vstřiku
 • pevně nastavený převod 2otáčky = 1impuls
 • ovládání analogové
 • doplňková funkce: generování definovaného počtu impulsů (10,100,1000imp)
 • přesnost frekvence a doby impulsu 10%
 • MODUL UIT02-Mrozměry DPS:90x100mm (D x Š),předního panel 145x44mm (Š x V)
 • Stolní provedení UIT02-A: rozměr 106x56x170mm materiál Al
UIT02 - modul: universální impulsní tester s doplňkovou funkcí
UIT02-M - modul určený k zabudování do stolice na zkoušení vstřikovačů

UIT02 - celý přístroj: universální impulsní tester s doplňkovou funkcí
UIT02-A - stolní přístroj v hliníkovém obalu

Generátor může být vybaven doplňkovými funkcemi

Impulse-burst - generování definovaného počtu impulsů nastavitelné na hodnotu (defaultně 10, 100 nebo 1000 impulsů). Tento režim je vhodný pro měření vstřikované dávky palivových vstřikovačů.

UIT02 - impulsní režim IMPULSE-BURST
Time-cd - generování impulsů po nastavenou dobu neboli odpočítávání času (defaultně 10s, 1min nebo 5min). Tento režim je vhodný pro časový test zkoušených vstřikovačů.
UIT02 - impulsní režim TIME-CD
Kombinace impulse-burst a time-cd dle přání zákazníka - libovolné hodnoty definované uživatelem.
UIT02 - impulsní režim MIX

Doplňový mód se volí dlouhým stiskem tlačítka START/STOP, postupně se rozsvítí indikační LED s hodnotou vyznačenou na předním štítku nebo všechny zhasnou(doplňkový režim vypnut).

Konkrétní hodnoty nastavení doplňkového módu je možné na přání změnit.

Připojení

UIT01 - universální impulsní tester zapojení

Varianty testeru

 • UIT02-M: modul přizpůsobený pro zkoušení solenoidových commonrail vstřikovačů 100-5000RPM (pevný převod 2ot=1imp),doba vstřiku 0,1-9ms, jeden výstup 15Amax.
 • UIT02-A stolní provedení

20.4.2013(doplňeno 28.10.2015) Jiří Blecha

Ceny viz produkty.

Související články a produkty

Dokumenty ke stažení

UIT02CR - technická specifikace (PDF 600kB)